ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ : Δ.ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σεμινάριο: Εμφυτεύματα & Προσθετική επί εμφυτευμάτων, 15 Ιουνίου 2013,14ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο

14ο ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 14-16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΘΕΟΞΕΝΙΑ

Σάββατο 15-6-2013, Ώρα: 15.30-18.30


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Εμφυτεύματα και προσθετική επί εμφυτευμάτων

Θεωρητικό & πρακτικό σεμινάριο με θέμα: Σύστημα εμφυτευμάτων XiVE

Συντονιστής: Νίκος Καφούσιας Αναπλ. Καθηγητής 

Διδάσκοντες: Γιώργος Παπαναστασίου Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Νίκος Καφούσιας Αναπλ. καθηγητής ΕΚΠΑ,

                       Κωνσταντίνος Καφούσιας Οδοντοτεχνίτης 

• Σχέδιο θεραπείας και άμεση φόρτιση 

• Χαρακτηριστικά του συστήματος – Προσθετικά εξαρτήματα 

• Τεχνικές αποτύπωσης στην προσθετική επί εμφυτευμάτων 

• Εναλλακτικές λύσεις στα διάφορα προβλήματα αποκατάστασης, που προκύπτουν μετά την αποκάλυψη των εμφυτευμάτων 

• Επιλογή κατάλληλων υλικών για τις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις 

Πριν από κάθε τοποθέτηση εμφυτευμάτων πρέπει, ο Οδοντίατρος , ο Χειρουργός και ο Οδοντοτεχνίτης, από κοινού, να καταλήξουν στο τελικό σχέδιο θεραπείας, το οποίο θα θέσουν υπόψη του ασθενούς, ο οποίος πρέπει να το εγκρίνει με την υπογραφή του. 

Στη θεωρητική παρουσίαση και την πρακτική επίδειξη θα αναπτυχθούν: 

Ο σωστός θεραπευτικός σχεδιασμός, ο οποίος περιλαμβάνει: 

• Την επιλογή του ασθενούς 

• Την ανάλυση της σύγκλεισης 

• Τη φωτογραφική τεκμηρίωση 

• Την ακτινολογική και απεικονιστική μελέτη 

• Το είδος της επιεμφυτευματικής κατασκευής 

• Τα υλικά της κατασκευής 

Θα ακολουθήσει πρακτική επίδειξη που περιλαμβάνει: 

• Τα χαρακτηριστικά του συστήματος XiVE και τα Προσθετικά του εξαρτήματα 

• Τις τεχνικές αποτύπωσης ανοιχτού και κλειστού δισκαρίου 

• Τη διαμόρφωση του κατάλληλου προφίλ ανάδυσης (emergen profil) στην πρόσθια περιοχή. 

• Τις εναλλακτικές λύσεις στα διάφορα προβλήματα, προσθετικής, που προκύπτουν μετά την αποκάλυψη των εμφυτευμάτων 

• Την παρουσίαση, με μια σειρά εκμαγείων εργασίας, των δυνατοτήτων που προσφέρονται με τα σημερινά δεδομένα και των εναλλακτικών λύσεων στα διάφορα προβλήματα. που προκύπτουν. 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα. 

Κόστος συμμετοχής: 40 ευρώ. 

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με: 

το «Οδοντιατρικό Βήμα Μ.Ε.Π.Ε.», τηλ.: 210 3814939, email: , 

ή με την εταιρεία Δ. Μαυραειδόπουλος στο τηλ.: 210 38 37 334