ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ : Δ.ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Πρακτικό σεμινάριο Εμφυτευμάτων XiVE, Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης, 8&9/06/12

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ XiVE ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DENTSPLY-FRIADENT

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ

Παρασκευή 8/6: 09.00-15.00,  Σάββατο 9/6: 09.00-15.00,

 Αριθμός Συμμετεχόντων: 25, Συμμετοχή: 150€, Αίθουσα Διαλέξεων ΕΟΕ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Η. Γούσιας

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Χ. Αποστολίδης:  Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Ειδικευθείς στο Πανεπιστήμιο Tufts, Η.Π.Α.

                           Κ. Γεωργιάδης:    Προσθετολόγος, Ειδικευθείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

                           Η. Γούσιας:          Λέκτορας Προσθετικής Πανεπιστημίου Αθηνών

                           Σ. Κούρτης:         Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής Πανεπιστημίου Αθηνών

                           Α. Λαγού:             Περιοδοντολόγος, Ειδικευθείσα στο Πανεπιστήμιο Tufts, Η.Π.Α.

                          'Ι. Ρούσσου:          Λέκτορας Προσθετικής Πανεπιστημίου Αθηνών

                          Π. Χριστόπουλος : Λέκτορας Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθούν διεξοδικά όλα τα στάδια που αφορούν στη χειρουργική τοποθέτηση και προσθετική

αποκατάσταση με εμφυτεύματα XiVE της εταιρείας DENTSPLY-FRIADENT. Θα αναπτυχθούν τα στοιχεία που βοηθούν στην

διαγνωστική μεθοδολογία: ακτινογραφίες, αναρτημένα διαγνωστικά εκμαγεία, ακτινογραφικοί και χειρουργικοί νάρθηκες

και τρισδιάστατες απεικονίσεις. Επίσης θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία σχεδίου θεραπείας για αποκατάσταση περιπτώσεων

μερικής και ολικής νωδότητας.

Θα ακολουθήσει επίδειξη χειρουργικής τοποθέτησης και εν συνεχεία πρακτική άσκηση όλων των συμμετεχόντων

σε νωπούς ιστούς (γνάθους χοίρων).

Θα αναφερθούν οι διαφορετικοί τρόποι αποτύπωσης (κλειστού–ανοικτού δισκαρίου, σε επίπεδο εμφυτεύματος και σε

επίπεδο διαβλεννογόνιου άξονα) και θα ακολουθήσει πρακτική άσκηση σε εκμαγεία.

Επιπλέον να αναφερθούν όλα τα απαραίτητα κλινικοεργαστηριακά στάδια για την επικοινωνία με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο.

Τέλος, θα γίνει λεπτομερής επίδειξη των διαφορετικών κολοβωμάτων (κεραμικά, προκατασκευασμένα, εξατομικευμένα,

γωνιώδη κ.λπ.) και θα συζητηθούν τα πλεονεκτήματα -μειονεκτήματα των κοχλιούμενων και συγκολούμενων

αποκαταστάσεων μέσα από πληθώρα περιστατικών από την καθημερινή κλινική πράξη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να ενημερωθεί, να διδαχθεί και να ασκηθεί στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων XiVE της εταιρείας DENTSPLY-FRIADENT.

Απαραίτητη η παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους .

Χορήγηση πρωτοκόλλου και βιβλιογραφίας .

Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης .

Τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία για την άσκηση των συμμετεχόντων θα προσφερθούν από την Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης και τη χορηγό Εταιρεία Δ. ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με σκοπό την πλέον εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, θα ήθελε να παρακαλέσει τους αξιοτίμους κ.κ. συναδέλφους που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποια από αυτές, να τακτοποιούν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται στη Γραμματεία της Εταιρείας, Μικράς Ασίας 70, 115 27

Αθήνα, Τηλ.: 210 7780671, 210 7716671, Fax: 210 7716671, ή με καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας

(Εθνική Τράπεζα 049/481535-17 «Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης» –

Alphabank 152-00-2310015655 «Νιαμονητός-Παπαγιαννούλη-Πανταζής» και

Eurobank 0026-0102-10-0101068376 «Νιαμονητός-Πανταζής),

ή με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα της Εταιρείας, ή με χρέωση της πιστωτικής κάρτας του ενδιαφερομένου.

PARKING:

. Παραπλεύρως της Εταιρείας (Μικράς Ασίας 70)

. Parking POLIS (Θηβών και Μικράς Ασίας)