ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ : Δ.ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αποκατάσταση προσθίων κια οπισθίων δοντιών με τη διαστρωματική τεχνική

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος μετά το έντονο ενδιαφέρον των συναδέλφων, επαναλαμβάνει το πρακτικό σεμινάριο με θέμα «Αποκατάσταση προσθίων και οπισθίων δοντιών με τη διαστρωματική τεχνική» στις 28/4/2012, ημέρα Σάββατο, στο Επιστημονικό Κέντρο της Εταιρείας, Καλλιρρόης 17 Αθήνα και ώρα 09.00 – 15.00.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη των νέων τεχνικών διαστρωμάτωσης στα πρόσθια δόντια, που δίνουν με τη σωστή επιλογή των χρωμάτων χωριστά για αδαμαντίνη και οδοντίνη, άρτιο φυσικό αποτέλεσμα κυρίως σε εκτεταμένες αποκαταστάσεις, όπως όψεις και ανασυστάσεις αλλά και μειώνουν τη πιθανότητα της μεταβολής του χρώματος κατά την τελείωση της αποκατάστασης. Στα οπίσθια δόντια οι νέες τεχνικές πολυμερισμού συντελούν στη μείωση της συστολής του υλικού ενώ εξελίσσονται οι τεχνικές για την αρτιότερη απόδοση του σημείου επαφής.

Στο σεμινάριο γίνεται αρχικά θεωρητική ανάπτυξη των νέων τεχνικών και των τρόπων λύσης των προβλημάτων, ακολουθεί επίδειξη από τους διδάσκοντες και τέλος οι συμμετέχοντες θα εργασθούν σε εκμαγεία για την εφαρμογή των όσων διδάχθηκαν.

Διδάσκοντες: Κρανιάς Νίκος, Γκαβέλα Ρούλα

Επειδή η άσκηση των συναδέλφων θα γίνει σε ολιγομελείς ομάδες και ο συνολικός αριθμός του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 14, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Δικαίωμα Συμμετοχής: 60€

Η καταβολή του δικαιώματος μπορεί να γίνει:

- Με κατάθεση στην Τράπεζα EUROBANK

Αριθμός λογαριασμού: 0026 0207 6002 00024639

(Αναγραφή του ονόματος στο αποδεικτικό κατάθεσης)

- Με ταχυδρομική επιταγή

- Στα γραφεία της Σ.Ε.Ε καθημερινά 9.30 –13.00

Πληροφορίες – Δήλωση Συμμετοχής

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καλλιρρόης 17, 117 43 Αθήνα Τηλ: 210 9214325 (9.30 – 13.00)

Fax: 210 9214204 E-Mail: www.stomatologia.gr