ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ : Δ.ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

20ο Ετήσιο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Α.Ο.- Αθήνα, 12-15 Οκτωβρίου 2011

 

20ο ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, Ε.Α.Ο.

12-15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ΑΘΗΝΑ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

www.eao.org

Για πρώτη φορά διεξάγεται το Διεθνές Συνέδριο Οστεοενσωμάτωσης στην Ελλάδα, 12-15 Οκτωβρίου 2011 στην Αθήνα. Μην χάσετε το satelite της  DENTSPLY-FRIADENT, Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011, 17:00 - 19:00 και τις

μεσημεριανές διαλέξεις των Degidi  και Στέφανου Κούρτη, καθώς και το Ελληνικό Στρογγυλό τραπέζι, Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.eao.org