ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ : Δ.ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Oral Design Symposium 2011

Ο Διεθνής Οργανισμός Oral Design θα διεξάγει το " oral design symposium 2011" στο Λονδίνο, 6-8 Μαΐου 2011. Οι ομιλίες απευθύνονται και στους οδοντιάτρους και στους οδοντοτεχνίτες και οι περισσότερες ομιλίες θα παρουσιάζονται από ζευγάρι οδοντοτεχνίτη-οδοντιάτρου. Stay in contact!!!
oraldesignsymposium

Ο Διεθνής Οργανισμός Oral Design θα διεξάγει το "oral design symposium 2011" στο Λονδίνο, 6-8 Μαΐου 2011.

Οι ομιλίες απευθύνονται και στους οδοντιάτρους και στους οδοντοτεχνίτες και οι περισσότερες ομιλίες θα παρουσιάζονται από ζευγάρι οδοντοτεχνίτη-οδοντιάτρου.

Stay in contact!!!!!!

Επισκεφτείτε το website της διοργάνωσης: http://www.oraldesignsymposium.com