ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ : Δ.ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

2ο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας 22-23/1/11

Κεντρική θεματολογία: "Σχεδιασμός Χαμόγελου" - Στο ξενοδοχείο DIVANI PALACE, Παπαναστασίου 19, ΛΑΡΙΣΑ.

Στα πλαίσια του 2ου Συνεδρίου της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας θα διεξαχθούν, μεταξύ άλλων, το Σάββατο 22 Ιανουαρίου, οι κάτωθι επιτραπέζιες επιδείξεις:

1. Σεμινάριο προσθετικής εμφυτευμάτων, 16:30-19:30
Διδάσκοντες: Σ. Κούρτης, Ί. Ρούσσου, Κ. Τσούτης, Κ. Σάββα.

2. Σεμινάριο τεχνικής διαστρωμάτωσης ρητινών , 16:30-19:30
Διδάσκοντες: Σ. Δουκουδάκης, Δ. Μαντάς, Μ. Σταυριδάκης, Χ. Χρυσαφίδης

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, διαβάστε το επισυναπτόμενο ενημερωτικό φυλλάδιο: