ΠΡΟΪΟΝΤΑ : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ena Shiny

Σετ στίλβωσης

Enamel Plus Shiny

 

Κατεργασία και στίλβωση

Κατεργασία και στίλβωση άμεσων αισθητικών αποκαταστάσεων, όψεων, ενθέτων, επενθέτων και εργαστηριακών στεφανών. Δίσκοι, τροχολιθάκια, τσοχάκια, βουρτσάκια και όλα τα μικρά εξαρτήματα κατασκευάζονται από την Micerium.

Το σύστημα περιλαμβάνε:

 

• διαμαντόπαστες : SHINY A 3m, SHINY B 1m

 

• πάστα οξειδίου του αλουμινίου: SHINY C

• air block SHINY G

 

• βουρτσάκια και τσοχάκια SHINY S, SHINY F

 

• εξαρτήματα κατεργασίας