ΠΡΟΪΟΝΤΑ : ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Χαμηλότηκτη πορσελάνη LF

Η Creation LF είναι κατάλληλη σαν μεταλλοπορσελάνη και σαν υλικό διαστρωμάτωσης στα σύγχρονα πρεσσαριστά συστήματα Creation CP και CP L&M.

Η Creation LF είναι ιδανική για διαστρωμάτωση σε σκελετό από πολύτιμα μέταλλα (παλλάδιο, χρυσό) όπως επίσης και για τα πρεσσαριστά της Creation. Η εύκολη και απλή χρήση της μπορεί να επεκταθεί και σε μικρές διορθώσεις της Creation CC.