ΠΡΟΪΟΝΤΑ : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

SERAFIT

SERAFIT απορροφήσιμα ράμματα

SERAFIT ®

UNDYED 

1 x DSS-13  

4/0 

1.5

1 x 0.45 m

5O15131L

SERAFIT ®

UNDYED 

1 x DSS-13  

5/0 

1

1 x 0.45 m

5O10131L

SERAFIT ®

UNDYED 

1 x DSS-13  

4/0 

1.5

1 x 0.45 m

5O15131L

SERAFIT ®

UNDYED 

1 x DSS-18

3/0 

2

1 x 0.45 m

5O20131M

SERAFIT ®

UNDYED 

1 x DSS-18

3/0 

2

1 x 0.45 m

50201314

SERAFIT ®

UNDYED 

1 x DSS-15

4/0 

1,5

1 x 0.45 m

50151313

SERAFIT ®

UNDYED 

1 x DSS-12

5/0 

1

1 x 0.45 m

50101312

SERAFIT ®

UNDYED 

1 x DSS-13

6/0

0,7

1 x 0.45 m

5007131L

SERAFIT ®

UNDYED 

 

6/0

0,7

1 x 0.45 m

80073237

SERAFIT ®

UNDYED 

1 x DSS-13  

,

4/0 

1.5

1 x 0.45 m

5O15131L

SERAFIT ®

UNDYED 

1 x DSS-13  

,

5/0 

1

1 x 0.45 m

5O10131L

SERAFIT ®

UNDYED 

1 x DSS-13  

,

4/0 

1.5

1 x 0.45 m

5O15131L

SERAFIT ®

SERAFIT

SERAFIT

SERAFIT

SERAFIT

SERAFIT-S

UNDYED 

UNDYED

UNDYED

UNDYED

UNDYED

VIO

1 x DSS-18

1 x DSS-18

1 x DSS-15

1 x DSS-12

1 x DSS-13

  

,

 

,

,

 

,

 

,

 

,

3/0 

 

3/0

 

4/0

 

5/0

 

6/0

 

6/0

 

2

 

2

 

1,5

 

1

 

0,7

 

0,7

 

1 x 0.45 m

 

1 x 0.45 m

 

1 x 0.45 m

 

1 x 0,45 m

 

1 x 0,45 m

 

 

 

5O20131M

 

50201314

 

50151313

 

50101312

 

5007131L

 

80073237