ΠΡΟΪΟΝΤΑ : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

SERALON ®

SERALON μη-απορροφήσιμα ράμματα
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης στο επισυναπτόμενο PDF.

PRODUCT LIST > NON-ABSORBABLE SUTUTES > SERALON

Material

Needle

USP

EP

Length

Art-Code

SERALON ®

1 x DSS-13

 

6/0

0.7

1 x 0.75 m

VO07341L

SERALON ®

1 x DSS-13

 

5/0

1

1 x 0.75 m

VO10341L

SERALON ®

1 x DSS-13

 

4/0

1.5

1 x 0.75 m

VO15341L

SERALON ®

1 x DSS-18

 

5/0

1

1 x 0.75 m

VO10341M

SERALON ®

1 x DSS-18

 

4/0

1.5

1 x 0.75 m

VO15341M

SERALON ®

1 x DSS-18

 

3/0

2

1 x 0.75 m

VO20341M

SERALON ®

1 x DSS-18

 

2/0

3

1 x 0.75 m

VO30341M