ΠΡΟΪΟΝΤΑ : ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Θερμοσυμπιεζόμενη πορσελάνη P&P

Χρησιμοποιώντας τα δύο συστήματα Press & Paint , Creation P&P σε Μέταλλο(P&P-M) και Creation P&P σε Διοξείδιο του Ζιρκονίου (P&P-Z), μπορούν να θερμοσυμπιεστούν είτε μεταλλικοί σκελετοί με CTE από 13,8 ως 14,9 είτε σκελετός από διοξείδιο του ζιρκονίου.