ΠΡΟΪΟΝΤΑ : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Tender Fibers - υαλονήματα

Υαλονήματα, εμποτισμένα με την ίδια φωτοπολυμεριζόμενη φθορίζουσα ρητίνη, που χρησιμοποιείται για την Enamel HRi και τα Ena Post - Ίνες πολυαιθυλενίου που είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο υψηλού
μοριακού βάρους και η επιφάνειά τους είναι κατεργασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει καλύτερος δεσμός με το ακρυλικό.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο PDF.