ΠΡΟΪΟΝΤΑ : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

XiVE Κυλινδρικό εμφύτευμα με εσωτερικό εξάγωνο

Το XiVE® είναι ένα ευέλικτο εμφυτευματικό σύστημα. Οι χειρουργικές και προσθετικές του δυνατότητες προσφέρουν λύσεις για πλήθος περιπτώσεων.

Το XiVE® σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε κάθε εμφυτευματική πρόκληση, όπως καταδεικνύουν τα αναλυτικά του χαρακτηριστικά που θα βρείτε στα επισυναπτόμενα PDF αρχεία...