ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ : Δ.ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, 29-30/11/14

28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΪΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ
28-29-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Στα πλαίσια του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στοματολογικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και μεταξύ των καταξιωμένων ομιλητών είναι προσκεκλημένος ο Dr. Thomas Hanser.
Ο Dr. Thomas Hanser θα συμμετέχει, με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του την Παρασκευή 28.11.2014, σχετικά με τη διαχείριση των μαλακών ιστών στην χειρουργική των εμφυτευμάτων:
Soft Tissue Management in Reconstructive Implant Therapy
Επίσης ο Dr. Hanser θα διδάξει το Σάββατο 29.11 σε Masterclass σχετικά με την προκεχωρημένη αυτόλογη οστική ανάπλαση, με τίτλο:
ADVANCED AUTOGENOUS BONE BLOCK GRAFTING - A BIOLOGICAL CONCEPT

Και ένα σύντομο βιογραφικό του:

Dr. Thomas Hanser

 

Oral Surgeon
Master of Oral Medicine in Implantology (University of Münster)
Master of Science in Periodontology
Master of Science in Implantology and Dental Surgery
Supervisor in Implant Dentistry (German Society of Implant Dentistry and German Society of Dental, Oral & Craniomandibular Science)
Instructor in Oral Surgery (German Dental Association)
Expert in Implant Dentistry (DGI, BDIZ EDI, BDO, DGMKG, DGZI)

 

Institute/University
Partnership and Senior Surgeon at Private Clinic Schloss Schellenstein, International Dental Implant Center (Chairman: Prof. Dr. F. Khoury, Dr. J. Schmidt), Olsberg, Germany
Lecturer at Postgraduate Academic Program Master of Oral Medicine in Implantology, University of Münster, Germany

 

Fields of work
Implant Dentistry, Periodontology, Bone Grafting Techniques and Aesthetic Soft Tissue Management.
Numerous publications, national and international lectures and courses in Europe, USA and Asia.
Co-Author of the Multilanguage Quintessence Textbook: Khoury, F: „Bone Augmentation in Oral Implantology" (2009)