ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ : Δ.ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σεμινάριο διατήρησης μετεξακτικού φατνίου, Βόλος 5 Σεπτεμβρίου 2014

51ο Ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδος

4-7 Σεπτεμβρίου 2014, Βόλος

Ξενοδοχείο VALIS RESORT

Σεμινάριο διατήρησης μετεξακτικού φατνίου με τη χρήση διαφόρων οστικών μοσχευμάτων και μεμβρανών

Διδάσκοντες: Χριστόπουλος Π., Πούλιας Ε.

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014, 14:00-16:00

Η εξαγωγή των δοντιών έχει αποδειχθεί ότι ακολουθείται από μεταβολή των διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να επηρεάσει το χειρουργικό ή/και το προσθετικό σκέλος της τοποθέτησης εμφυτευμάτων. Στο πρακτικό αυτό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα νεότερα δεδομένα στον τομέα της διατήρησης των διαστάσεων του μετεξακτικού φατνίου, ενώ παράλληλα θα εξασκηθούν στο σχεδιασμό κρημνών, στη χρήση διαφόρων τύπων μεμβρανών και μοσχευμάτων, αλλά και στις τεχνικές συρραφής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, προσφορά της εταιρείας Δ.Μαυραειδόπουλος Α.Ε.